logo Helse Midt-Norge

Klage på behandling ved sykehus i Midt-Norge

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

illustrasjon

Veiledning om hvordan du går frem for å klage og søke om erstatning finner du på de enkelte helseforetakenes nettsider:

Klage og erstatning - St. Olavs hospital​

Klage og erstatning - Helse Møre og Romsdal

​Klage og erstatning - Helse Nord-Trøndelag​

Også på helsenorge.no finner du informasjon om hvordan du går frem for å klage, samt lenker til sentrale aktører i helseforvaltningen med ansvar for tilsyn og oppfølging etter pasientskader:

Rett til å klage - helsenorge.no​

Pasient- og brukerombudet hjelper med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettigheter til brukere, pasienter og pårørende.​

Les mer om Pasient- og brukerombudet og finn ditt lokale kontor​​

Sist oppdatert 18.08.2021