logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde

Helsefaglig

Helsefagområdet omfatter somatiske tjenester, rus og psykisk helsevern. Vi har et tett samarbeid med kommuner, universitet og høgskoler.

Sist oppdatert 08.11.2021