logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde av publikum i en konferansesal

Regional samhandlingskonferanse 2021

Regional samhandlingskonferanse 2021 ønsker å informere, skaffe et felles kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse for samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Logo
Logo

Etter at fjorårets utgave av konferansen ble avlyst på grunn av koronapandemien, arrangeres årets utgave i digital versjon, som et webinar.

Tidspunktet var 28. april og overordnet tema var helsefellesskap: Hvordan skal vi skape gode helsefellesskap? Hva ønsker vi å oppnå, og får vi det til?

Britt Elin Strand, nestleder av Regionalt brukerutvalg i Helse Midt –Norge, åpnet konferansen som for øvrig hadde følgende på programmet:

 • Vil helsefellesskapene bidra til større bærekraft og bedre folkehelse? ved Statssekretær Anne Grethe Erlandsen.
 • Om Helsedirektoratets arbeid med Helsefellesskap - Helsedirektoratet ved Programleder for Nasjonal helse- og sykehusplan i Helsedirektoratet Astrid Nylenna. Se presentasjonen her
 • Hvilke pasienter er det vi snakker om, og hvilke tilbud har de behov for?
  • Styringsinformasjon – Helsedirektoratet ved prosjektleder Beate Margrethe Huseby. Se presentasjonen her
  • Hva kan vi forvente oss av veileder for tjenestemodeller på tvers? Helsedirektoratet ved prosjektleder Lasse Frantzen. Se presentasjonen her
  • Hvordan kan finansiering bidra til mer sammenhengende tjenester? Helsedirektoratet ved prosjektleder Fredrik Hansen. Se presentasjonen her
 • Eksempel samarbeidsprosjekter nye tjenestemodeller:
  • Pasientsentrert helsetjenesteteam ved Monika Dalbakk, Universitetssykehuset i Tromsø. Se presentasjonen her
  • Eksempel fra kommunen: Samarbeid om forsterket akuttberedskap mellom Røyrvik kommune og Helse Nord-Trøndelag HF ved Nina Devik, helsesjef Røyrvik kommune. Se presentasjonen her
  • Palliativ plan – et viktig samhandlingsverktøy ved Tanja Alme kreftkoordinator og leder prosjektgruppe innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal. Se presentasjonen her
  • Helseplattformen: Hvordan blir samhandling i Helseplattformen? Se presentasjonen her
 • Brukerperspektivet: Brukererfaringene med ny teknologiske løsninger. Se presentasjonen her
 • Helse Møre og Romsdal HF: HMR Nær – det utadvendte sykehus.
  • Digital samhandling mellom helsepersonell. Kriseløsning eller varig endring? ved Odd Arne Maridal, IKT-sjef
  • Digitalt hjemmesykehus for premature og syke nyfødte, ved Ann Iren Vartdal seksjonsleder og Odd Arne Maridal IKT-sjef. Se presentasjonen her

Målgruppe for konferansen er medlemmer av helsefellesskap og samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, reprentanter fra bruker- og frivillige organisasjoner.

Les mer om konferansen her

Regional samhandlingskonferanse arrangeres av KS, helseforetakene i Midt-Norge samt Helse Midt-Norge RHF.

Konferansen ble streamet direkte fra våre nettsider. Via denne lenken kan du se et opptak av webinaret.

Sist oppdatert 29.09.2021