logo Helse Midt-Norge

Nøkkeltall bildediagnostikk

Radiologi er en fellesbetegnelse for de apparatene som brukes for å ta bilder av kroppens ulike deler, funksjoner og fysiologiske prosesser for å undersøke og stille diagnose. Røntgen, CT, MR og ultralyd er blant de teknikkene som brukes.

Alle leger med lisens kan henvise til radiologiske undersøkelser. Henvisninger fra kiropraktorer og manuellterapeuter må være knyttet til kroppens bevegelsesapparat.

Helseforetakene mottar hovedsakelig henvisninger fra:

  • Inneliggende pasienter henvist fra leger i eget sykehus
  • Polikliniske pasienter henvist fra leger i eget sykehus
  • Polikliniske pasienter fra primærhelsetjenesten
  • Leger ved annet sykehus, fra kiropraktorer og manuellterapeuter

I 2012 brukte i snitt annenhver innbygger i Midt-Norge en eller annen form for bildediagnostikk i forbindelse med en poliklinisk konsultasjon. Generelt har det vært en nedgang i konvensjonell røntgen siden 2002, og en stor økning i bruk av CT og MR.

Mer detaljerte forbrukstall finner du i «Delrapport – Fase 1 – Regional plan for bildediagnostikk» som ble ferdigstilt i 2014.

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge har felles RIS/PACS-system (picture archiving and communication system/radiology information system), dette er de digitale systemene radiologiske avdelinger bruker for å lagre og vise bilder og journalinformasjon relatert til bildene. Private institusjoner i regionen benytter ulike systemer. Like systemer gjør det enklere å samarbeide i de tilfeller det er behov for å utveksle informasjon om den enkelte pasient.

I 2013 ble halvparten av de polikliniske MR-undersøkelsene i vår region utført av private institutter. Andelen CT- og røntgen-undersøkelser utført av private, er betydelig lavere.

Ved våre helseforetak er det et stort antall interne henvisninger. For 2013 var 80 prosent av MR-henvisningene på St. Olavs hospital HF interne, altså undersøkelser som ble bestilt etter at du som pasient var henvist til sykehuset for undersøkelse eller behandling.

Til tross for økt bruk av bildediagnostikk, er ventetidene for slik undersøkelse blitt kortere. Er ventetida for lang på sykehuset, bruker fastleger ofte å henvise til private.

Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet i 2015 sak som tok for seg status og utvikling innen bildediagnostikk i vår region. Det ble understreket at rapporten som var lagt fram skal inngå i arbeidet med Strategi 2030 og den ble oversendt til helseforetakene i regionen for vurdering før endelig behandling.

 

Temaside hos Statens strålevern

Sist oppdatert 22.06.2020