Hopp til innhold
logo

Nøkkeltall for utdanning

 

Vi har to opptak til legestudiet pr. år med 120 studenter pr kull.

Turnusordningen for leger er fra og med 2017 erstattet med Del 1 av ny LIS-utdanning.

Følgende bachelorstudenter innenfor disse studiene:

 537 sykepleiestudenter

180 vernepleiestud

149 barnevernspedagoger

183 sosoinomstudenter

50, radiografer

102 bioingeniører

58 audiografer

99 ergoterapeuter

67 fysioterapeuter

Nøkkeltall for spesialsykepleiere er satt til 134. Dette gjelder ABIOK sykepleiere (anestesi-, barne-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie). 

Tallet på antall som tar videreutdanning innenfor andre spesialfeltene: oppdaterte tall kommer

 

Vi har til enhver tid ca 150 lærlinger

Sist oppdatert 31.01.2022
Fant du det du lette etter?