logo Helse Midt-Norge

2007

Fase 2 av nytt universitetssykehus i TrondheimRusbehandling Midt-Norge HF videreføres

Dette jobbes det med:

Andre fase i bygging av nytt universitetssykehus i Trondheim pågår for fullt. Av Helse Midt-Norges investeringsbudsjettet på 1,9 milliarder kroner går 1,47 milliarder kroner til Nye St. Olavs Hospital. Mye av det øvrige går til opptrappingsplan for psykisk helsevern.

Organiseringen av tilbudet innen rusbehandling i Midt-Norge legges fram. Konklusjonen er positiv og legger grunnlag for videreføring av Rusbehandling Midt-Norge som eget helseforetak for å sikre faglighet og opptrapping av behandlingstilbudet.

I løpet av året fornyes avtalene med 12 private drivere av ambulanser i Midt-Norge. Avtalene gjelder for perioden 2008-2012.

Det legges fram felles nasjonale rapporter om utvikling av tilbudet til pasienter med sykelig overvekt. Arbeidet har vært ledet av Helse Midt-Norge. Forebygging og oppfølging av behandling i samarbeid med kommunene framheves.

Ordningen Raskere tilbake etableres i samarbeid mellom NAV og spesialisthelsetjenesten. Intensjonen er å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid slik at sykefraværet kan reduseres.

Ventetid 2007

(Gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste)
Øker fra 97 til 110 dager.

Historisk oversikt

Økonomisk årsresultat 2007

-560 millioner kroner

Historisk oversikt

Dokumentasjon:

Styresaker

Årsrapport og årsregnskap

Årlig melding

 

Sist oppdatert 30.04.2023