logo Helse Midt-Norge

Resultater

Her er en samling av noen utvalgte resultater som viser utvikling og hva vi har oppnådd i Helse Midt-Norge.

  • Ventetid

    Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

  • Fristbrudd

    Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

  • Poliklinisk aktivitet

    Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

Sist oppdatert 22.06.2020