logo Helse Midt-Norge

Fristbrudd

Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

​Pasienter som er henvist til behandling i spesialisthelsetjenesten og som har rett til nødvendig helsehjelp, skal få tilbud om behandling innen en bestemt dato. Datoen skal settes på bakgrunn av en medisinsk vurdering. Hvis du ikke får behandling innen denne datoen oppstår et fristbrudd.

Arbeidet med å unngå fristbrudd har vært intensivert de siste årene. Her ser du en framstilling som viser at antallet fristbrudd er betydelig redusert.

 
Oversikt over fristbrudd fra 2001 til 2020

Oversikt over fristbrudd fra 2001 til 2020

Flere avdelinger i våre helseforetak driver i dag uten fristbrudd. Det gjelder både pasienter som står på venteliste og pasienter som har fått behandling siste måned. Fristbrudd registreres dersom dato for frist for nødvendig helsehjelp er passert. Pasient- og medisinsk bestemte utsettelser er holdt utenfor.

Målet er at ingen pasient skal oppleve fristbrudd. Helseforetakene er derfor i ferd med å lage rutiner slik at avdelingen iverksetter tiltak i forkant og unngår fristbrudd.

De nasjonale målingene på dette området bruker «andel fristbrudd» som begrep. Det gjør det mulig å sammenligne helseforetak uavhengig av hvor mange pasienter som behandles der.

Når tallene brytes ned på helseforetak, diagnoser og avdelinger får man avdekket  flaskehalser og kan sette inn tiltak for å bli bedre. Det rapporteres på fristbrudd hver måned og dette inngår i statusrapporten som regelmessig legges fram for helseforetakets styre.

Du finner statistikk om fristbrudd på

Hvis du opplever fristbrudd har du rettigheter som pasient.

Sist oppdatert 29.09.2021