logo Helse Midt-Norge

Poliklinisk aktivitet

Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

​Det er gjennom polikliniske konsultasjoner, eller en time hos spesialist, at fleste pasienter er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Veksten har vært formidabel siden 2002. I Midt-Norge er antallet konsultasjoner mer enn fordoblet.

Tabell som viser endring i antall polikliniske konsultasjoner i Helse Midt-Norge fra 2002 fram til og med 2018.
 

Illustrasjonen viser endring i antall polikliniske konsultasjoner i Helse Midt-Norge fra 2002 fram til og med 2018.

Det er mange årsaker til at antallet polikliniske konsultasjoner øker. Pasienter ligger idag kortere tid på sykehus i gjennomsnitt. Nye og mer skånsomme operasjonsmetoder fører for eksempel til at pasienten kan reise hjem i stedet for å ligge på sykehus. Det kan likevel være behov for oppfølging fra spesialist og det kan skje gjennom en poliklinisk konsultasjon.

For psykisk helsevern er det tatt grep for å gjøre tjenesten lettere tilgjengelig. Det har blant annet skjedd gjennom etablering av distriktspsykiatriske sentre og oppsøkende tjenester. Intensjonen er å gi hjelp tidlig nok, sikre oppfølging av den enkelte og slik unngå innleggelse på institusjon. Også innen rusbehandling er det utviklet slike tilbud de siste årene.

Sist oppdatert 15.06.2020