logo
Illustrasjopnsbilde jente med såpebobler

Forskningsmidler

​Helse Midt-Norge RHF sine forskingsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskingskompetanse i helseforetakene, og øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskning i regionen.

For deg som skal søke om midler

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til forskningsprosjekter i regionen. I tillegg har vi løpende utlysninger av mindre summer som du kan søke på gjennom hele året.
Les mer
Illustrasjonsfoto

For deg som har fått midler

Viktig informasjon for deg som har mottatt midler fra Helse Midt-Norge RHF. Her finner du krav om rapportering, publikasjoner og søknadsskjema for endring i prosjekter.
Les mer
Illustrasjonsfoto
Sist oppdatert 11.07.2022