logo Helse Midt-Norge
Illustrasjopnsbilde jente med såpebobler

Forskningsmidler

Helse Midt-Norge RHF sine forskingsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskingskompetanse i helseforetakene. Ved tildeling av forskningsmidler bidrar vi til å øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskning i regionen.

Tildeling av forskningsmidler for 2024

Samarbeidsorganet vedtok i møtet 1. november 2023 tildelingen av regionale forskningsmidler med oppstart i 2024.

Vi er glade for å ha mottatt så mange gode søknader, og med en kostnadsramme på i overkant av 70 millioner kroner er det nå vedtatt å gi forskningsmidler til 70 søknader.

Se hvem som har fått tildeling her

For deg som skal søke om midler

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til forskningsprosjekter i regionen. I tillegg har vi løpende utlysninger av mindre summer som du kan søke på gjennom hele året.
Les mer
Illustrasjonsfoto

For deg som har fått midler

Viktig informasjon for deg som har mottatt midler fra Helse Midt-Norge RHF. Her finner du krav om rapportering, publikasjoner og søknadsskjema for endring i prosjekter.
Les mer
Illustrasjonsfoto
Sist oppdatert 11.07.2022