logo Helse Midt-Norge

Tildelte utdanningsprosjekter

Her finner du oversikt over tildelte utdanningsmiddelprosjekt og prosjektsammendrag for avsluttede prosjekter.

Pågående prosjekter

 • Torunn Hatlen Nøst, NTNU, med prosjektet Styrket Veiledning i Praksis (SVIP) som veiledningsmodell for vernepleierstudenter i praksis- et pilotprosjekt
 • Ole Kristian Brones Berg, HiMolde, med prosjektet Praksisstudier for bachelor i paramedisin: Kvalitet på praksisplasser og veiledning

 • Katrine Høyer Holgersen, NTNU, med prosjektet Utprøving av en problembasertlæringsmodell i psykologutdanningen
 • Hege Rasmussen Eid, Nord universitet, med prosjektet SimLed- Samhandling om simulering i ledelsespraksis: Simulering som integrert læringsaktivitet i ledelsespraksis for 3. års sykepleierstudenter
 • Nina Reed, NTNU, med prosjektet Prosjektpraksis i videreutdanning innen psykisk helse, rus og avhengighetsarbeid
 • Lindis Helberget, NTNU Ålesund, med prosjektet Økt læring i praksisstudier - Simulering og ferdighetstrening for sykepleierstudenter og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

 • Julie Horn, NTNU, med prosjektet Sammen på tvers – et interprofesjonelt undervisningsprosjekt i obstetrikk.
 • Margret Gyda Wangen, NTNU, med prosjektet Innføring av Styrket Veiledning i Praksis (SVIP) i utdanningen av intensivsykepleiere
 • Athanasios Xanthoulis, Helse Nord-Trøndelag, med prosjektet Bruk av virtuell virkelighet (VR) for medisin- og sykepleierstudenter i sykehuspraksis: tverrfaglig simulering
 • Siri Merete Brændvik, NTNU, med prosjektet Lære sammen i tverrfaglig praksis
 • Else Marie Lysfjord, Nord universitet, med prosjektet Samhandling om simulering i praksisstudier (SamSiP): Simulering som integrert læringsaktivitet i kirurgisk, medisinsk og psykisk helse praksis
 • Ellen Berg, St. Olavs hospital, med prosjektet Undervisningsvideoer som kan styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier ved blodbank

 • Wenche Wannebo, Nord Universitet, med prosjektet DiSaP | Digital Samhandling i Praksisstudier: Digital veilederutdanning og elektronisk studentvurdering
 • Elin Rødahl Thingnes/ Kristin Rambech, NTNU, med prosjektet Styrket Veiledning i Praksis (SVIP) som veiledningsmodell i praksisstudier i radiografi - utvidelse og implementering med lokale tilpasninger i bruk av samarbeidsstillinger

 • Hege Sletvold, Nord universitet, med prosjektet Kvalitet og Relevans i Praksis (KoRiP): et pilotprosjekt for tverrfaglig praksis i helseprofesjonsutdanninger

Avsluttede prosjekter

Alle prosjekter som mottar midler fra Samarbeidsorganet skal rapportere underveis i prosjektperioden, og leverer en sluttrapport etter endt prosjektperiode. Sluttrapportene publiseres her.

Sist oppdatert 13.02.2024