logo Helse Midt-Norge
Kart

Regional ressurs for pasient- og pårørende opplæring

Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP) er en rådgivende funksjon som skal bistå læring og mestringssentrene i regionen.

Lærings og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.

Helse Møre og Romsdal har på oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF ansvar for regionale oppgaver innen opplæring av pasienter og pårørende.

Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge 2023-2027, er et dokument som gir føringer for hva det regionale helseforetaket skal legge vekt på innen lærings- og mestringsfeltet, for best mulig å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Det er ønskelig at denne skal danne grunnlag for lokale planer ved regionens helseforetak. 

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olav Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Regionalt Brukerutvalg og Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP) har utarbeidet planen. Arbeidet eies av regionalt fagledernettverk for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge RHF.

Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2023-2027 (pdf)

Lunsjwebinarene er basert på et samarbeid mellom fire helseregioner, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og kommune. 
Webinarene gjennomføres fire ganger i året og er satt opp til fast tid rundt lunsj (kl. 11.00). De har en varighet på 30 minutter.  Som hovedregel gjøres opptak av webinarene, som gjøres tilgjengelig i etterkant.

Mer informasjon om webinarene og påmelding finner du på mestring.no

Neste lunsjwebinar
Høsten 2024 - informasjon kommer.


Tidligere lunsjwebinar:

 • Nasjonalt lunsjwebinar 8. mai 2024 kl. 11.30
  Tema: SpiseMOT, en nettressurs som skal bidra til å øke helsekompetanse knyttet til spiseforstyrrelser blant ungdom som har spiseforstyrrelser og deres pårørende.

  Det digitale verktøyet spisemot.no er utviklet ved Barne- og ungdompsykiatrisk intensivseksjon ved Sykehuset i Vestfold.
  I lunsjwebinaret får vi se hvordan nettressursen fungerer og høre hvordan brukere og fagmiljø fra Sykehuset i Vestfold bruker det digitale verktøyet i sitt møte med ungdom som har spiseforstyrrelser og deres pårørende.

  Her kan du se opptak av webinaret.

 • Nasjonalt lunsjwebinar 3. november 2023 kl. 11.30
  Tema: Bruk av handlingsregler og endring av vaner.

  Du vil treffe psykolog Torkil Berge og Edgar Wammervold, som har lang erfaring i å bruke handlingsregler i forbindelse med egen helsesituasjon. De vil snakke om hvordan man kan ta i bruk mentale strategier og handlingsregler for å lykkes med endring i helseatferd. Les mer på mestring.no.
  Meld deg på og få lenke til webinaret her.

  Her kan du se opptak av webinaret.

 • Nasjonalt lunsjwebinar 12. september 2023 kl. 11.00
  Stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson vil snakke om Fasilitatorens sentrale rolle. For å utvikle helsetjenester med brukermedvirkning kreves god ledelse og tilrettelegging. Ny forskning viser hva de som leder dette arbeidet etterlyser. Nysgjerrig på å vite mer? Meld deg på og få lenke til webinaret her.
  Les mer på mestring.no

  Her kan du se opptak av webinaret og finne artikkelen til stipendiaten.  

Nyhetsbrevene inneholder nyheter, oppdateringer og forskning innen fagfeltet læring og mestring og innbyggerportalen HelsaMi.

Vi ønsker å nå ut til fagpersoner innen læring og mestringsarbeid innen spesialisthelsetjenesten og kommune med disse brevene.

Publiserte nyhetsbrev:

Mars 2024 (pdf)

Februar 2024 (pdf)

Januar 2024 (pdf)

Desember 2023 (pdf)

November 2023 (pdf)

Oktober 2023 (pdf)

September 2023 (pdf)

August 2023 (pdf)

Juni 2023 (pdf)

Mai 2023 (pdf)

April 2023 (pdf)

Mars 2023 (pdf)

Februar 2023 (pdf)

Januar 2023 (pdf)

Desember 2022 (pdf)

November 2022 (pdf)

Oktober 2022 (pdf)

September 2022 (pdf)

 

Handlingsplan for ROPP tar utgangspunkt i regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2023-2027. Handlingsplanen foreslås av fagledernettverket for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge og vedtas av direktøren for Helse Midt-Norge RHF.

Handlingsplan ROPP 2024 (pdf)

Årsplan ROPP 2023 (pdf)

Veilederen er utarbeidet for å gjøre det enklere å planlegge, gjennomføre og evaluere digitale kurs for gruppeopplæring av pasienter og pårørende og vil være en hjelp til å starte opp med digitale kurs. 
En arbeidsgruppe oppnevnt av regional fagledernettverk for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge har utarbeidet veilederen. 

Veileder for gruppeopplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.

Regional rammeplan for helsepedagogikk i Midt-Norge har blitt laget etter samarbeid mellom deltakere fra de tre helseforetakene, kommuner og brukerrepresentanter i Midt-Norge. Planen er tenkt som en veileder for aktører i helsefeltet som ønsker å øke kompetansen for ansatte og brukerrepresentanter innen helsepeddagogikk. 

Regional rammeplan for helsepedagogikk i Helse Midt-Norge


Lenker til de ulike nettsidene for læring og mestring:
Pasient- og pårørende opplæring i Helse Møre og Romsdal
Pasient- og pårørende opplæring i Helse Nord-Trøndelag
Læring- og mestringssentrene ved St. Olav

Lunsjwebinar
8. mai 2024 kl. 11.30-12.15 blir det lunsjwebinar om spiseMOT, en nettressurs som skal bidra til å øke helsekompetanse knyttet til spiseforstyrrelser. 

Følg med på mestring.no der ytterligere informasjon og mulighet for påmleding blir lagt ut.


Kontaktinformasjon ROPP

En kvinne med langt hår smilende

Camilla Kleppe Eidså

905 31 324
En kvinne som smiler til kameraet

Rita Overvåg

984 46 732

 

Sist oppdatert 01.03.2024