logo
Kart

Regional ressurs for pasient- og pårørende opplæring

Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP) er en rådgivende funksjon som skal bistå læring og mestringssentrene i regionen.

Lærings og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører.

Helse Møre og Romsdal har på oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF ansvar for regionale oppgaver innen opplæring av pasienter og pårørende.

Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge 2023-2027, er et dokument som gir føringer for hva det regionale helseforetaket skal legge vekt på innen lærings- og mestringsfeltet, for best mulig å møte framtidige behov for spesialisthelsetjenester. Det er ønskelig at denne skal danne grunnlag for lokale planer ved regionens helseforetak. 

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olav Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Regionalt Brukerutvalg og Regional ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge (ROPP) har utarbeidet planen. Arbeidet eies av regionalt fagledernettverk for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge RHF.

Regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2023-2027 (pdf)

Lunsjwebinarene er basert på et samarbeid mellom fire helseregioner, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og kommune. 
Webinarene gjennomføres fire ganger i året og er satt opp til fast tid rundt lunsj (kl. 11.00). De har en varighet på 30 minutter.  Som hovedregel gjøres opptak av webinarene, som gjøres tilgjengelig i etterkant.

Mer informasjon om webinarene og påmelding finner du på mestring.no

Nyhetsbrevene inneholder nyheter, oppdateringer og forskning innen fagfeltet læring og mestring og innbyggerportalen HelsaMi.

Vi ønsker å nå ut til fagpersoner innen læring og mestringsarbeid innen spesialisthelsetjenesten og kommune med disse brevene.

Publiserte nyhetsbrev:

August 2023 (pdf)

Juni 2023 (pdf)

Mai 2023 (pdf)

April 2023 (pdf)

Mars 2023 (pdf)

Februar 2023 (pdf)

Januar 2023 (pdf)

Desember 2022 (pdf)

November 2022 (pdf)

Oktober 2022 (pdf)

September 2022 (pdf)

 

Årsplan for ROPP tar utgangspunkt i regional handlingsplan for opplæring av pasienter og pårørende Helse Midt-Norge 2023-2027. Årsplanen foreslås av fagledernettverket for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge og vedtas av direktøren for Helse Midt-Norge RHF.

Årsplan ROPP 2023 (pdf)

Veilederen er utarbeidet for å gjøre det enklere å planlegge, gjennomføre og evaluere digitale kurs for gruppeopplæring av pasienter og pårørende og vil være en hjelp til å starte opp med digitale kurs. 
En arbeidsgruppe oppnevnt av regional fagledernettverk for opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge har utarbeidet veilederen. 

Veileder for gruppeopplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge.


Lenker til de ulike intranett-sidene for læring og mestring
(det er kun ansatte i HMN som har tilgang):
Pasient- og pårørende opplæring i Helse Møre og Romsdal.
Pasient- og pårørende opplæring i Helse Nord-trøndelag.
Læring- og mestringssentrene ved St. Olav

Nasjonalt lunsjwebinar 12. september kl. 11.00

Stipendiat Ann Britt Sandvin Olsson vil snakke om Fasilitatorens sentrale rolle. For å utvikle helsetjenester med brukermedvirkning kreves god ledelse og tilrettelegging. Ny forskning viser hva de som leder dette arbeidet etterlyser. 
Nysgjerrig på å vite mer? Meld deg på og få lenke til webinaret her.

Les mer på mestring.no

 

Kontaktinformasjon ROPP

En kvinne med langt hår smilende

Camilla Kleppe Eidså

905 31 324
En kvinne som smiler til kameraet

Rita Overvåg

984 46 732

 

Sist oppdatert 09.06.2023